Menu

Advocatenkantoor Obbels & Garner

Het advocatenkantoor Obbels & Garner kan zich beroepen op een team van advocaten met tezamen meer dan 60 jaar ervaring en met een gevestigde praktijk in Nijlen .

Het kantoor behandelt dossiers inzake handelsrecht, vennootschapsrecht, familierecht, familiaal vermogensrecht, erfrecht, incasso, strafrecht en verkeersrecht.

Meester Obbels is ook al 25 jaar plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen, en wordt al meer dan 25 jaar aangesteld als curator, vaak in belangrijke faillissementen.

Mr. Garner heeft een rijkelijk gevulde carriere als advocaat, ondermeer in handelszaken zowel nationaal als internationaal, in aannemingszaken, familiezaken en in het algemeen het burgerlijk recht.

U kan op ons kantoor terecht voor al uw juridische problemen. U zal in ons een onafhankelijke juridische partner vinden, die grondig en krachtdadig uw belangen zal verdedigen en uw juridische zaken, hoe complex ook, zal behartigen.

Kosten en Erelonen

De te betalen vergoeding is opgesteld uit enerzijds de kosten en anderzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties van de advocaat. Lees meer »