Menu

Advocatenkantoor Obbels

Meester Obbels heeft meer dan 40 jaar ervaring als advocaat met een gevestigde praktijk in Nijlen . Zijn kantoor behandelt dossiers inzake handelsrecht, vennootschapsrecht, familierecht, familiaal vermogensrecht, erfrecht, incasso, strafrecht en verkeersrecht. Meester Obbels is ook al 25 jaar plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen, en wordt al meer dan 25 jaar aangesteld als curator, vaak in belangrijke faillissementen.

U kan op ons kantoor terecht voor al uw juridische problemen. U zal in ons een onafhankelijke juridische partner vinden, die grondig en krachtdadig uw belangen zal verdedigen en uw juridische zaken, hoe complex ook, zal behartigen.

Kosten en Erelonen

De te betalen vergoeding is opgesteld uit enerzijds de kosten en anderzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties van de advocaat. Lees meer »